Tuesday, 13 September 2011

Darlith Flynyddol Richard Burton Annual Lecture


This year's Richard Burton Annual Lecture takes place at 6pm on October 4th at Port Talbot's Princess Royal Theatre. It will be delivered this year by John McGrath, Artistic Director of National Theatre Wales. We are e delighted that John has agreed to deliver the lecture this year. He will look back over the first year of National Theatre Wales, which climaxed of course with Michael Sheen's Passion in Port Talbot.

Admission is free. All welcome.

-------------------------------------------------------------

Bydd Darlith Flynyddol Richard Burton yn cael ei gynnal am 6 o'r gloch ar 4 Hydref yn Theatr y Princess Royal, Port Talbot. John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig National Thetare Wales, yw’r darlithydd eleni. Rydym yn falch iawn bod John wedi cytuno i gyflwyno'r ddarlith. Bydd yn edrych yn ôl dros flwyddyn gyntaf y National Theatre, a gyrhaeddodd uchafbwynt gyda Michael Sheen yn cyflwyno’r Pasiant ym Mhort Talbot.

Mynediad am ddim. Croeso i bawb.