Wednesday, 7 December 2011

Penyberth@75


Seminar i nodi 75 mlynedd ers i Saunders Lewis gael ei ddiarddel o Brifysgol Abertawe

A Seminar to mark the 75th anniversary of Saunders Lewis’s dismissal from Swansea University

Gyda / With
Simon Brooks, Pyrs Gruffudd, Tudur Hallam a Robert Rhys

4pm Llun, 12 Rhagfyr 2011
Ystafell Gynhadledd y Celfyddydau a’r Dyniaethau B 03, Adeilad Keir Hardie

4pm Monday 12 December, 2011
Arts and Humanities Conference Room B03, Keir Hardie Building


This is a Welsh event with simultaneous translation into English


Am wybodaeth bellach / For further details please contact Daniel Williams daniel.g.williams@abertawe.ac.uk


Yn 1936, collodd Saunders Lewis ei swydd fel darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe yn sgil llosgi’r ysgol fomio ym Mhenyberth gyda DJ Williams a Lewis Valentine. I nodi’r digwyddiad hwn a‘i arwyddocâd i hanes, llên a gwleidyddiaeth Cymru mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn cynnal seminar a thrafodaeth gyda rhai o’r arbenigwyr mwyaf blaenllaw ar waith a syniadaeth Saunders Lewis.


In 1936, Saunders Lewis lost his job as a lecturer at Swansea University as a result of having set fire to a military instillation at Penyberth along with D J Williams and Lewis Valentine. To mark this event the Burton Centre is hosting a seminar and discussion with some of the foremost experts on the work and ideas of Saunders Lewis.