Thursday, 10 May 2012

Richard Burton Centre Postgraduate Conference 2012

Cynhadledd Myfyrwyr Ol-radd Canolfan Richard Burton 2012


21 - 22 Mai/May

B02/03 Callaghan


Come and support the Centre's postgraduate students as they present their research papers.

 

Dewch i gefnogi myfyrwyr Ol-radd y Ganolfan wrth iddynt gyflwyno eu papurau ymchwil.

 

Programme to be released on Friday 11th May.
Rhaglen i'r rhyddhau ar Ddydd Gwener 11eg o Fai.