Sunday, 15 November 2015

Supermarket Flow and the Death of Experience


Andrew Warnes will be giving a paper entitled:

Contactless?: Supermarket Flow and the Death of Experience in Randall Jarrell and Allen Ginsberg
at 4pm on Wednesday 18 November in KH 303.
Everyone Welcome
This paper is part of an interdisciplinary seminar series considering the supermarket, a commercial form at once dominant and overlooked. Our programme reaches across the disciplines, bringing historians and literary critics into conversation with nutritionists, social scientists and psychologists, and it will culminate with a public reading from a major novelist who has also sought to pause and consider the flow of goods and people through such commercial "non-space." Within this interdisciplinary programme, my own focus remains on US literature, and specifically on those US writers, from Randall Jarrell to Toni Cade Bambara, who lived through the supermarket's initial rise to ubiquity.

Bydd Dr Andrew Warnes yn rhoi papur o'r enw:
Contactless?: Supermarket Flow and the Death of Experience in Randall Jarrell and Allen Ginsberg
am 4pm ar ddydd Mercher 18 Tachwedd yn KH 303.
Mae'r papur yn rhan o gyfres o seminarau rhyngddisgyblaethol sy’n ystyried yr archfarchnad, ein prif ffurf o fasnachu sydd eto wedi derbyn ychydig iawn o sylw. Mae’r prosiect yn dwyn  haneswyr a beirniaid llenyddol, gwyddonwyr cymdeithasol a seicolegwyr, ynghyd. O fewn y rhaglen rhyngddisgyblaethol yma, mae ffocws Andrew Warnes ar lenyddiaeth yr Unol Daleithiau, ac yn benodol awdurin o Randall Jarrell i Toni Cade Bambara, a oedd wedi byw trwy dŵf cychwynnol yr archfarchnad i’w safle tra-arglwyddiaethol heddiw. 
Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, cliciwch ar: