Monday, 31 October 2016

Paul Robeson African American Studies Seminar 
Arts and Humanities Conference Room, B03.
Ystafell Gynadledda’r Celfyddydau a’r Dyniaethau, B03.
 
Wednesday, November 2,  2pm – 3.30 pm
Dydd Mercher, Tachwedd 2, 2pm – 3.30pm


To coincide with Marilyn Robeson’s visit this seminar will explore recent work in African American studies at Swansea University.
Yn ystod ymweliad Marilyn Robeson â Phrifysgol Abertawe, cynhelir seminar ymchwil ar waith diweddar ym maes astudiaethau Affro-Americanaidd.

Opening Remarks: Hywel Francis.Rachel Farebrother, 'The Styling of Black Diasporic Identity in Eslanda Goode Robeson's Paul Robeson, Negro (1930)'

Clare Davies, 'Patronizing the Primitive? Dorothy Edwards, Nella Larsen, and modernist patronage networks'

Daniel Williams, ‘Michael S. Harper, Paul Robeson and Remembering Aberfan’