Thursday, 7 October 2010

Forthcoming lectures

The Richard Burton Centre seminar series for 2010–11 is entitled ‘Global Wales / Cymru’r Byd’. Seminars take place every other Monday at 4pm in the Arts and Humanities Conference Room, Ground Floor of the James Callaghan Buidling. A full programme will follow shortly, but we begin in October with two different accounts of Wales’s relationships with India.

‘Cymru’r Byd / Global Wales’ fydd teitl cyfres seminarau Canolfan Richard Burton ar gyfer 2010 – 11. Bydd y seminarau yn cymryd lle am yn ail ddydd Llun, gan gychwyn am 4 o’r gloch, Hydref 11eg, yn ystafell Gynhadledd y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Adeilad James Callaghan. Bydd rhaglen gyflawn yn dilyn, ond byddwn yn dechrau gyda dau sessiwn gwahannol ar berthynas Cymru a’r India.


October / Hydref 11: Nigel Jenkins, Department of English

"Gwalia in Khasia: Welsh Missionaries in North East India"


October/ Hydref 25: Professor Huw Bowen, Department of History

"Wales and the British Empire: A Missing Link"