Tuesday, 22 February 2011

Global Wales / Cymru'r Byd Semester 2

Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton Centre for Welsh Studies
Cyfres Ddarlithoedd 2010 – 2011 Lecture Series

GLOBAL WALES / CYMRU’R BYD

Unless otherwise stated the seminars take place at 4pm in the Arts and Humanities Conference Room (B03), James Callaghan Building. Oni noder yn wahanol bydd y seminarau yn cymryd lle yn Ystafell Gynadledda’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (B03), Adeilad James Callaghan

SEMESTER 2

January 31 Ionawr
Elin Royles, International Politics / Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth
A Small Nation and the World Stage: Wales and Sub-State Diplomacy

February 14 Chwefror
Paul O’Leary, Department of History / Adran Hanes, Prifysgol Aberystwyth
Wales, the Irish Question and the British State, 1850 - 1914

February 28 Chwefror
Andre Webb, CREW, Swansea University / Prifysgol Aberatwe
Wales and World Literature

March 14 Mawrth
Cynfael Lake, Academi Hywel Teifi , Prifysgol Abertawe / Swansea University
O’r Bala i Bensylfania, ac yn ôl: Rhai agweddau ar y Faled Gymraeg yn y Ddeunawfed Ganrif
[With translation: From Bala to Pennsylvania: Welsh Ballads of the Eighteenth Century]

March 28 Mawrth
7.30. Faraday Lecture Theatre / Darlithfa Faraday
First Minister / Y Prif Weinidog Carwyn Jones
Welsh Assembly Government / Llywodraeth y Cynulliad
Global Wales

May 9 Mai
Jane Aaron, English Department / Adran Saesneg, Prifysgol Morgannwg / University of Glamorgan
Welsh Women Missionaries and Travel Writers in the Empire during the Nineteenth Century

May (dates to be announced) / Mis Mai ( dyddiadau i’w cadarnhau)
Postgraduate Conference on New Directions in Welsh Studies. Details to follow.
Cynhadledd Ôl-raddedig ar Gyfeiriadau Newydd mewn Astudiaethau Cymreig.
Manylion i ddilyn.