Tuesday, 15 March 2011

Bogdanov and Gwilym ap Shakespeare

Theatre, television and film director,

Dr Michael Bogdanov

will be giving a series of public lunchtime lectures at Swansea University.

The lectures will be hosted by leading academics from Swansea University, and will take a conversational format with time for questions and answers. The final lecture in this series will be on Wednesday 16 March, 1pm – 2pm.

‘GWILYM AP SHAKESPEARE – Shakespeare and the Welsh’ will be hosted by Dr Daniel Williams, Director of the Richard Burton Centre for the Study of Wales. In it, Michael Bogdanov will consider the Welsh presence, both notional and physical, in the plays of Shakespeare.

Callaghan Lecture Theatre

Swansea University

Everyone is welcome and admission is freeFor further information:

email: riah@swansea.ac.uk / tel: 01792 295190

For details of the full programme, see

www.swan.ac.uk/artsandhumanities/riah
Bydd y cyfarwyddwr theatr, teledu a ffilm,

Dr Michael Bogdanov

yn rhoi cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yn ystod amser cinio ym Mhrifysgol Abertawe

Bydd y darlithoedd yn cael eu cynnal gan academyddion blaengar o Brifysgol Abertawe, gan ddilyn fformat sgyrsiol gyda chyfle i holi ac ateb. Cynhelir y ddarlith derfynol yn y gyfres hon ddydd Mercher 16 Mawrth, 1pm - 2pm.

‘GWILYM AP SHAKESPEARE – Shakespeare and the Welsh’ - cynhelir gan Dr Daniel Williams, Cyfarwyddwr Canolfan Richard Burton ar gyfer Astudio Cymru. Yn hwn, bydd Michael Bogdanov yn ystyried y presenoldeb Cymreig, yn ddamcaniaethol a chorfforol, yn nramâu Shakespeare.

Narlithfa Callaghan

Prifysgol Abertwe

Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb

Am ragor o wybodaeth:

ebost: riah@abertwe.ac.uk / ffôn: 01792 295190

Am fanylion ynghylch y rhaglen yn llawn gweler

www.swan.ac.uk/artsandhumanities/riah