Wednesday, 6 November 2013

The Future of Culture and Education

Richard Burton Centre Assembly DiscussionThe Future of Culture and Education

Sponsored by Rosemary Butler AM, Presiding Officer of the National Assembly for Wales


Siambr Hywel, National Assembly for Wales, Cardiff

Thursday 7 November 2013:  2pm - 3pm

Director of Swansea University's Richard Burton Centre for the Study of Wales, Prof Daniel G Williams, will be joined by Prof Dai Smith, Raymond Williams Chair at Swansea University, and Prof Stefan Collini of Cambridge University. They will discuss Professor Smith's recent Arts in Education Review: (http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/arts-in-education-review/?lang=en<http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/arts-in-education-review/?lang=en> ) and Prof Collini's widely admired and controversial commentaries on developments in higher education: (http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9780141970370,00.html<http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9780141970370,00.html> ).

The panel will be joined by Prof Kurt Heinzelman from the University of Texas, Austin, who will comment on the state and funding of the arts and humanities Universities in the United States. The purpose of the panel is to explore the role of the arts and humanities in education policy, in University education, and the kinds of policy options that exist as we aim to foster the informed citizens of a future Wales.

Do let us know if you would like to attend. Please contact RIAH, Swansea University at riah@swansea.ac.uk.  Feel free to forward this notice to any interested colleagues.

[This event will be in English]
Prifysgol AbertaweSefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau
Sesiwn Drafod Canolfan Richard Burton


Dyfodol Diwylliant ac AddysgNoddwyd gan Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Siambr Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, CaerdyddDydd Iau 7 Tachwedd 2013:  2pm - 3pm

Bydd yr Athro Daniel G Williams, Cyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, Prifysgol Abertawe, yn cadeirio sesiwn gyda'r Athro Dai Smith , Deiliad Cadair Raymond Williams ym Mhrifysgol Abertawe , a'r Athro Stefan Collini o Brifysgol Caergrawnt . Byddant yn trafod adroddiad diweddar yr Athro Smith ar y Celfyddydau mewn Addysg: http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/arts-in-education-review/?lang=en<http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/arts-in-education-review/?lang=en> )

 ac ysgrifau dadleuol yr Athro Collini ar ddatblygiadau mewn addysg uwch:

(http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9780141970370,00.html <http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9780141970370,00.html> ).

Bydd yr Athro Kurt Heinzelman o Brifysgol Texas , Austin, yn ymuno â'r panel gan gynnig golwg ar gyflwr y celfyddydau a'r dyniaethau yn yr Unol Daleithiau. Diben y panel yw edrych ar rôl y celfyddydau a'r dyniaethau mewn perthynas â pholisi addysg ac yn natblygiad addysg Brifysgol, a'r mathau o opsiynau polisi sydd ar gael wrth i ni geisio meithrin dinasyddion deallus Cymru'r dyfodol .

Rhowch wybod i ni os hoffech fynychu. Cysylltwch â RIAH, Prifysgol Abertawe ar riah@abertawe.ac.uk.   Mae pob croeso ichi anfon y manylion ymlaen at unrhyw gydweithwyr sydd â diddordeb.

[This event will be in English]