Sunday, 2 February 2014

Luc Boeva on Researching Nationalism

The Second Semester of the Richard Burton Centre Lecture Series Starts on Monday 3rd.

Richard Burton Centre Seminar

Monday 3 February, 4.00 pm
Arts and Humanities Conference Room, Basement Floor, Callaghan Building

“The story so far...as it goes?  The road to internationally concerted research of national movements” Professor Luc Boeva


Prof Boeva is coordinator for NISE (National Movements and Intermediary Structures in Europe). He was an archivist at the ADVN (the archives, documentation and research centre in Antwerp) and member of the editorial board of Wetenschappelijke tijdingen. He has published mainly on the theory of nationalism, on social aspects of the Flemish movement and on archival matters; currently his main field of interest is the territoriality of nationalism.

All welcome.

Enquiries:Seminar Canolfan Richard Burton

Dydd Llun 3 Chwefror, 4.00 pm
Ystafell Gynadledda'r Celfyddydau a'r Dyniaethau, Llawr Isaf, Adeilad Callaghan

“The story so far...as it goes?  The road to internationally concerted research of national movements” Professor Luc Boeva 

Yr Athro Boeva yw cydlynydd NISE (Symudiadau Cenedlaethol a Strwythurau Cyfryngol yn Ewrop). Roedd yn archifydd yn ADVN (canolfan archifau, dogfennau ac ymchwil yn Antwerp) ac yn aelod o fwrdd golygyddol Wetenschappelijke tijdingen. Y mae wedi cyhoeddi gwaith ar ddamcaniaeth cenedlaetholdeb yn bennaf, ar agweddau cymdeithasol mudiad Fflandrys ac ar faterion archifol; ar hyn o bryd ei brif faes o ddiddordeb yw tiriogaethedd cenedlaetholdeb.

Croeso i bawb.

Ymholiadau: