Thursday, 3 March 2016

Beyond the Border Country/ Tu Hwnt i’r Gororau / 辺境をこえて

New Directions in Raymond Williams Studies


Friday, March 11, 10 – 6.00

Dydd Gwener, Mawrth 11, 10 – 6.00

An international  one-day symposium to be held at Pandy Village Hall, Wern Gifford Estate, Pandy  NP7 8DL . Followed by the launch of Peter Lord’s new history of Welsh Art, The Tradition, at The Art Shop & Chapel,  8 Cross St,  Abergavenny NP7 5EH.

Cynhadledd ryngwladol undydd  i’w gynnal yn Neuadd y Pentre,Ystad Wern Gifford, Pandy  NP7 8DL. I’w ddilyn gan lawnsiad cyfrol newydd Peter Lord ar hanes celf yng Nghymru, The Tradition yn The Art Shop & Chapel, 8 Cross St, Y Fenni  NP7 5EH. 


Amserlen / Timetable

10.00. Daniel Williams, Croeso / Opening Remarks

10.05 – 11. 35.  Culture and Materialism

- Ryota Nishi,
'"You're An Ecologist, Aren't You?": A brief Note on Ecocriticism and Raymond Williams' Cultural Materialism

- Alice Barnaby (Swansea University / Prifysgol Abertawe)  
Problems of New Materialism (for literary critics)

- Masashi Hoshino, (Manchester University)
Ernst Bloch and Raymond Williams: Principle and Resources of Hope

11.35 - 12.00 Tea / Coffee Break


12. 00 – 1.00 Tony Pinkney (Lancaster University), 
'Oxford is making all the running': Raymond Williams as Oxford Thinker.  

1.00 – 1.30 Lunch / Cinio  (Provided)


1.30 – 3.30 Aesthetics, Art and Literature

- Fuhito Endo, Seikei University Tokyo
Marxist Aesthetics Reconsidered: Jameson, Felman, and Williams  

- Takashi Onuki (Research Fellow, Richard Burton Centre, Swansea University), 
 ''[T]he place-name which you now say as Ewyas": Trying to Translate The People of the Black Mountains

- Catherine Beard (Swansea University), 
The ‘half-turned away child’- Loyalties and critical responses to the fiction of Raymond Williams

- Peter Wakelin, 
Border Country in Paint: Raymond Williams' artist contemporaries

3.30 – 4.00 Making Connections: Conference Overview 

Daniel Williams, (Swansea University)
Shintaro Kono (Research Fellow, Richard Burton Centre, Swansea University)
Daniel Gerke (Swansea University)

4.00 – Drive to Abergavenny  / Gyrru i’r Fenni.


5.00 – 6.00.  Peter Lord, ‘The Tradition’

The Art Shop & Chapel, 8 Cross St, Abergavenny NP7 5EH 
30 minute talk, book launch and signing. (Refreshments provided)
Key Information / Y wybodaeth hanfodol

Pris y Gynhadledd:
Am ddim i’r cyfranwyr

£ 10 i bawb arall.
Mae hyn yn cynnwys cinio. 

Gellir talu ar y dydd ond rhowch wybod i Daniel Williams os ydych yn dod, erbyn 1pm ar ddyd Llun Mawrth y 7fed os gwelwch yn dda. 


Conference Fee:

Free to contributors.

£10 for everyone else.

This does include lunch. 

You may pay on the day but please let Daniel Williams know if you’re coming by Monday, March 7th. 
Trefnwyd gan / Organised by: Professor Daniel G. Williams
Director / Cyfarwyddwr:  Canolfan Astudiaethay Cymreig Richard Burton / The Richard Burton Centre for the Study of Wales. 
daniel.g.williams@swansea.ac.uk 


Co-hosted by:

Richard Burton Centre for the Study of Wales 
CREW  - Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru / Centre for Research into the Literature and Language of WalesRaymond Williams Kenkyukai with the support of JSPS/MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

Parthian Books 


Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau. 

Gyda diolch i / With thanks to: 
Stuart Neale, Pandy Village Hall 
Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol , Eisteddfod Genedlaethol Cymru