Thursday, 24 March 2016

Call for Papers- Annual Burton Centre Postgraduate Conference/ Galwad am bapurau- Cynhadledd Flynyddol i Fyfyrwyr Ol-raddedig

Richard Burton Centre Postgraduate Conference

New Research in Welsh StudiesThursday 26th May, 2016


Call for Papers:

The Richard Burton Centre for the Study of Wales seeks paper proposals from postgraduate researchers (MA by research, M.Phil. and PhD) working in any discipline on subjects that concern or relate to Wales (literature/politics/history/Cymraeg).

Papers will be of 20 minutes’ duration and will be presented within a multi-disciplinary forum. Presenters should be aware that the audience will be interested, but not necessarily expert, in their own specific field of research. Some thought should therefore be given to exploring the context (theoretical, methodological etc) in which the research has been designed, in order to maximize points of contact and opportunities for comparison across subject areas and disciplines.

Papers might present an overview of the research project as a whole, or of one or more parts of it. The focus might be (for researchers in the early stages) on the research question and involve some speculation as to how best to resolve it. For researchers nearing completion it might be more appropriate to concentrate on outcomes and possibilities for further research beyond the qualification currently aimed at.

Please send proposals (no longer than one side of A4) for papers (in either Welsh or English) to Clare Davies, CREW, Swansea University: 632589@swansea.ac.uk

Closing date for proposals: 30th April 2016 Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton
Ymchwil Newydd ym maes Astudiaethau Cymreig
Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedigDydd Iau 26ain Mai, 2016

Galwad am Bapurau:

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MA trwy Ymchwil, M. Phil. a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru (llenyddiaeth/gwleidyddiaeth/hanes/Cymraeg).

Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Ni fydd holl aelodau’r gynulleidfa felly yn gwbl hyddysg yn y gwahanol feysydd, a dylid rhoi peth sylw i gyd-destun damcaniaethol y gwaith er mwyn galluogi cysylltiadau rhwng meysydd gwahanol.
Gall y papur gynnig trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach.

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg) at Clare Davies, CREW, Prifysgol Abertawe: 632589@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau: 30ain Ebrill 2016